Obaveštenje klubovima

Šahovski savez Vojvodine

21000 Novi Sad, Masarikova 25

Tekući račun: 340-1945-12 PIB br. 101631739;

Matični br. 08088152; šifra delatnosti br. 92622

telefon faks: 572-238;

E-mail: vojvodinachess@sbb.rs; web: www.vojvodinachess.net

 

 

 

OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA U VEZI PLAĆANJA REGISTRACIJE , KOTIZACIJE I REJTNIG TAKSE KLUBOVA

                                  Novi Sad 20 6 2017 godine

 

Prema evidenciji  ŠSV oko 20 klubova uopšte nije za 2017 god platilo registraciju kluba , kotizaciju za igranje u ligi i rejting taksu.

Takođe još toliko klubova je platilo samo deo sume od one na koju su  obavezni.

Prema Zakonu o sportu a i prema odgovarajućim pravilnicima ŠSV status kluba imaju samo oni klubovi koji se takmiče u redovnim ligama i u suprotnom gube status sportskog kluba. Takođe prema pravilnicima ŠSV svi klubovi Vojvodine bili su obavezni da plate Šahovskom savezu Vojvodine troškove registracije, kotizacije i rejting takse i to u roku koji je predviđen pravilnikom a to je 31 mart 2017 godine.

Takođe prema pravilniku ŠSV, neregistrovani klubovi a i oni koji nisu platili kompletne troškove za 2017 godinu, ne mogu igrati u redovnim ligama Vojvodine i ne mogu registrovati nove igrače i obavljati prelaske iz kluba u klub.

Većina klubova je svoju obavezu ispunila ali četvrtina klubova nije.  Šahovski savez Vojvodine je imao razumevanja za finansijske probleme gore pomenutih klubova pa je dozvolio učestvovanje u takmičenjima u prvom – prolećnom delu i onim klubovima koji nisu platili sve što je trebalo ali više nije u mogućnosti da to toleriše .  Iz tog razloga će se od 30 juna 2017 godine primenjivati odredba pravilnika da klubovi koji nisu u potpunosti izmirili svoj dug za registraciju,kotizaciju i rtg taksu ne mogu dalje nastupati u takmičenju u svojoj ligi.

Prema tome klubovi koji imaju dugovanje prema ŠSVojvodine po pitanju registracije , kotizacije i rejting takse ne mogu nastupati dalje u ligi ako prethodno  ne isplate dug. Molimo vas da ukoliko imate dugovanje po gore navedenom osnovu , isto izmirite pod hitno, jer inače ne možete dalje nastupati u takmičenju.

                                                                               Kancelarija ŠSV

Advertisements

Odluka Upravnog odbora ŠSV

sahfrigure9dc (150x120)     ODLUKE UPRAVNOG ODBORA ŠSV

Usvojeno dana 12 5 2017

 

Odluka Upravnog odbora ŠSV  po pitanju upotrebe digitalnih satova u ligaškim  takmičenjima :

 

Za sve lige trećeg ranga ( Bačka , Banatska i Sremska liga) obavezno je korišćenje i posedovanje  digitalnih šahovskih satova u ligaškim mečevima.

U ligaškom takmičenju u 2018 godini obavezno je da klubovi imaju i koriste bar po tri digitalna sata i  tada će biti promenjeno vreme za razmišljanje i novo vreme će biti  90 minuta za partiju plus 30 sekundi bonus po svakom potezu počev od prvog, tako da stari analogni  satovi neće više moći da se koriste u ligi. Digitalni satovi moraju imati mogućnost dodavanja bonusa 30 sekundi za svaki odigrani potez.

Ukoliko u 2018 godini neki klub bude imao samo tri digitalna sata kao domaćin  potrebno je da blagovremeno  javi  gostujućoj ekipi da sa sobom donese svoja tri digitalna sata a to donošenje tri sata će biti obaveza za gostujuću ekipu.

U 2019 godini klubovi moraju na meču imati svih šest digitalnih satova. 

Za 2017 godinu je  saglasno odluci  takmičarske komisije izuzetno dozvoljeno i korišćenje običnih satova ako klubovi  nemaju druge.

 

Napomena:

Šahovski savez Vojvodine je obezbedio povoljne uslove za nabavku digitalnih šahovskih satova za klubove koji nemaju momentalno sredstava za kupovinu ili im je potrebno odloženo plaćanje.

U vezi nabavke satova obratiti se na telefon 021 572238  ili  062 804 7001  Petru Miličeviću